Maritime virksomheder: “Vi skal kunne måle den grønne omstilling”

ReFlow Maritime søsætter i samarbejde med den maritime industri og rederier nyt innovativt, grøntprojekt. Formålet er at skabe fælles metode for beregningen af CO2 – og dermed skabe en standardiseret model der kan bruges på tværs af den maritime industri og fremme den grønne omstilling. Projektet er blevet bevilliget finansiering af Den Danske Maritime Fond og i partnerskab med et udvalg af maritime virksomheder.

“Projektet og udviklingen af en fælles beregningsmodel er en vigtig byggesten i fundamentet for den maritime industris fremtidige indsats inden for brugen af cirkulær økonomi. Det danner belæg for, at vi skal blive bedre til at genanvende og genbruge” udtaler Rasmus Elsborg-Jensen, CEO for ReFlow Maritime.

I et innovativt initiativ på at fremskynde den grønne omstilling i det maritime har ReFlow Maritime sat sig for, gennem et almennyttigt projekt, at skabe den første standardiserede model for beregning af CO2-udledning i forbindelse med genanvendelse af maritime komponenter. Projektet forventes gennemført på 5 måneder og bliver støttet af Den Danske Maritime Fond. Beregningsmodellen skal bl.a. laves ved at udarbejde livscyklus vurderinger af repræsentative komponenter på tværs af industrien og beregne faldet af CO2 for hver brugscyklus, hvor komponenten genanvendes. Der vil blive taget højde for forskellige miljøbelastninger i produktionen såsom kemiske processer, materialer og produktionsmetoder.

”Der vil være en stor gevinst forbundet med at genanvende langt flere dele fra skibe. 70 pct. af et skib består af teknik, men alt for lidt genbruges, og det er ærgerligt. Dette projekt vil positivt kunne bidrage til at illustrere det store potentiale, som cirkulær økonomi indenfor det maritime erhverv har. I Danmark er vi allerede dygtige til genbrug af skibsdele, men jeg forventer, at vi med dette projekt kan styrke bæredygtigheden yderligere,” siger Jenny Braat, adm. direktør Danske Maritime

Projektet vil tilbyde, at rederierne og maritime producenter kan bruge denne beregning som dokumentation for deres bæredygtige indsats i reduktion af CO2-udledning. Derudover vil cirkulær økonomi have en central rolle i projektet og i publiceringen af resultaterne. Resultaterne fra projektet skal desuden være med til at sætte kursen for den fremtidige bæredygtige produktion og reparation af maritime komponenter, der skal gavne på tværs af den maritime industri.

Foruden Den Danske Maritime Fond bliver projektet støttet af en række maritime virksomheder, som gør deres data tilgængelige for at muliggøre udregningen af en industriel standard – disse specifikke komponentdata vil forblive anonyme. ReFlow Maritime er en neutral maritim spiller i forhold til at udviklingen af en fælles beregningsmodel – og kan derfor skabe partnerskaber på tværs af industrien med udgangspunkt i den grønne omstilling og FN’s 12. Verdensmål om bæredygtig produktion og forbrug.

Det er helt naturligt for Scandlines at tænke grønt – og dermed at støtte udviklingen af en standardiseret model for beregningen af CO2-udledning i den maritime industri. Vi har siden 2013 sejlet med hybridfærger på vore færgeruter, og det er en del af vores grønne vision at se på alle de områder, hvor vi kan gøre en forskel for miljøet,” siger Anette U. Svendsen, Head of Corporate Communications, Scandlines.

ReFlow Maritime anslår, at op mod 80% af skibets komponenter følger en lineær økonomi og bliver skrottet efter kun en enkelt gangs brug. Ifølge Ellen McArthur Foundation kan den cirkulære økonomi være en direkte metode til at nedbringe miljøbelastningen i produktionen. Dermed kan de producerede råmaterialer få forlænget deres levetid, når de bliver genanvendt efter brug. 

“PJ Diesel har over de sidste 40 år arbejdet med at levetidsforlænge komponenter i samarbejde med rederier og producenter. At deltage i et projekt som dette, vil give os nogle værktøjer til at kortlægge den miljømæssige fordel, som rekonditionering ofte medfører. Vi ser frem til at samarbejde med de andre partnere om dette spændende og ambitiøse mål,” siger Anders Bruun, General Manager – Technical, PJ Diesel Engineering A/S.

Fakta

Om ReFlow Maritime
ReFlow Maritime er en impact-startup med et softwareprodukt, der faciliterer cirkulær økonomi i den maritime industri. ReFlow har udviklet verdens første digitale platform, der skaber en nem overgang til cirkulær økonomi ved at øge sporbarhed på komponentniveau, samt gøre partnerskabet stærkere mellem rederier og deres producenter ved hjælp af sikker datadeling. ReFlow blev stiftet i september 2018 af Rasmus Elsborg-Jensen og består i dag af et team på 6 personer med kontor ved Rådhuspladsen, København K.

For mere information: re-flow.io

Om Den Danske Maritime Fond
Den Danske Maritime Fond blev stiftet i 2005 og er en privat, erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter, således at nye arbejdspladser skabes og branchen styrkes internationalt.

For mere information: dendanskemaritimefond.dk

For mere information

Ida Amalie R. Lund
ReFlow Maritime, Project Lead & Sustainability Manager
Mail: ial@myportrait.live / Phone: +45 5385 7545

Rasmus Elsborg-Jensen
ReFlow Maritime, CEO & Founder
Mail: rej@myportrait.live / Phone: +45 3115 5508